Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika – 1 razred srednje – 5 Vektori ChatGPT 4 0 TOČNO – Doris Blašković

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Doris Blašković

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika – 1 razred srednje – 9 Kružnica i krug, pravilni mnogokuti – ChatGPT 3.5 TOČNO S ISPRAVKAMA

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: 9.Kružnica i krug, pravilni mnogokuti

Instruktor: Magdalena Pleša

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.5 Vektori u koordinatnom sustavu

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.4 Rastavljanje vektora u komponente

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.3 Zbrajanje i oduzimanje vektora

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.2 Množenje vektora skalarom (realnim brojem)

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.1 Definicija i opis vektora Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1.razred srednje škole 6. Linearna funkcija Sustavi jednadžbi 6.2 Linearna funkcija

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_6. Linearna funkcija_6.5 Sustavi linearnih jednadžbi i 6.6 Problemski zadatci_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_6. Linearna funkcija_6.1 Graf linearne jednadžbe_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija