Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_8. Hrvatski standardni jezik i hrvatska narječja_Hrvatska narječja, čakavsko, kajkavsko, štokavsko narječje_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Hrvatski standardni jezik i narječja

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_7.Pisanje i izgovor glasova č i ć, dž i đ_Monika SImić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Pisanje i izgovor glasova č i ć, dž i đ

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_5.Funkcija glasova u jeziku_Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Funkcija glasova u jeziku

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_3. Podjela glasova_Podjela glasova po otvoru, mjestu tvorbe, zvucnosti, slogovna struktura_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Podjela glasova

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 4. Naglasni sustav hrvatskog jezika 4.1 Vrste naglasaka i cjeline Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Naglasni sustav

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 1. Jezik 1. Jezik i govor, sporazumijevanje, zalihost, hrvatski jezik Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Jezik

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 2. Svjetski jezici i hrvatski jezik 2.1. Govorni organi 2.2. Proces nastajanja glasa Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Svjetski jezici i hrvatski jezik

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski 2 razred srednje škole 3. Zamjenice 3.1 Posvojne zamjenice Ema

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Zamjenice

Instruktor: Ema Mikulandra

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski 2 razred srednje škole 3. Zamjenice 3.2 i 3.3 Osobne i povratne zamjenice Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Zamjenice

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski 2. razred srednje škole 5. Brojevi 5.1-5.3. Brojevi i brojevne imenice Matej Cvetanovski

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački