Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika 2. razred srednje škole 1. Skup kompleksnih brojeva 1.4 Kompleksna (Gaussova) ravnina i modul kompleksnog broja

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Skup kompleksnih brojeva

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 1. Skup kompleksnih brojeva 1.3 Dijeljenje kompleksnih brojeva

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Skup kompleksnih brojeva

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 1. Skup kompleksnih brojeva 1.2 Zbrajanje i množenje kompleksnih brojeva

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Skup kompleksnih brojeva

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.5 Primjene u planimetriji Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.4 Primjene na pravokutni trokut Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.3 Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnih trokuta 4.2 Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30, 45, 60 Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnih trokuta 4.1 Definicija trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.5 Presjek pravca i parabole Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje skole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.4 Kvadratne nejednadžbe Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika