Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Engleski_1. razred srednje škole_Unit 10_The Passive (Present and Past Simple, Present Perfect and Future)_Monika Simić

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 10

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski 1 razred srednje škole Unit 8 Second conditional Katarina Žigić

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 8

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski 1. razred srednje škole Unit 9 Past Perfect; Reported Speech Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 9

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 7 Must; Mustn't; Needn't First Conditional Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 7

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 6 Will;Going To. Zero Conditional. May;Might;Could Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 6

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 5. Shopping 5.D. Past Perfect and Present Simple Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 5

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski 1.razred srednje škole Unit 4 4.A) Comparatives and ... 4.B) A(not) as... Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 4

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1.razred srednje škole Unit 3 3.A) some any... 3.B) Articles Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 3

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački