Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Hrvatski Čitanka_2. razred srednje škole_1. Predrenesansa Dante, Petrarca, Boccaccio_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Predrenesansa

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski-književnost 2. razred srednje škole 1. Predrenesansa 1.1 Uvod u humanizam i predrenesansu Izabela

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Predrenesansa

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost