Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.5 Vektori u koordinatnom sustavu

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.4 Rastavljanje vektora u komponente

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.3 Zbrajanje i oduzimanje vektora

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.2 Množenje vektora skalarom (realnim brojem)

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1. razred srednje škole 5. Vektori 5.1 Definicija i opis vektora Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_1. razred srednje škole_5. Vektori_5.2 Množenje vektora skalarom i 5.3 Zbrajanje vektora_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Livia Grgurić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija