Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika_1. razred srednje škole_5. Vektori_5.2 Množenje vektora skalarom i 5.3 Zbrajanje vektora_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija