Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika - 4. razred srednje škole - Nizovi - Aritmetički i geometrijski niz - Laura Boroš

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: Laura Boroš

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.2 Aritmetički niz (2. dio)_Matej Ivaniček_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Matej Ivaniček (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.2 Aritmetički niz (1. dio)_Matej Ivaniček_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Matej Ivaniček (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.1 Pojam niza i zadavanje niza_Jan Krešić_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Jan Krešić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika