Home banner
Video lekcije aktivnih instruktora

Matematika - 3. razred srednje škole - 10 Elipsa, hiperbola i parabola - 10 2 Konstrukcija i jednadžba hiperbole - Čuljak Vinka

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Elipsa, hiperbola i parabola

Instruktor: Vinka Čuljak

Instruktor iz predmeta: Matematika