background

Video lekcije

Baza video lekcija u skladu s planom i programom


Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.2 Aritmetički niz (2. dio)_Matej Ivaniček_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Matej Ivaniček (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.2 Aritmetički niz (1. dio)_Matej Ivaniček_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Matej Ivaniček (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika_4. razred srednje škole_2. Nizovi_2.1 Pojam niza i zadavanje niza_Jan Krešić_SAMO VIDEO

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Nizovi

Instruktor: SAMO VIDEO Jan Krešić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika_3. razred srednje škole_8. Pravac_8.4 Udaljenost točke od pravca i simetrala kuta_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Pravac

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_8. Pravac_8.3 Kut dvaju pravaca, paralelnost i okomitost_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Pravac

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.7 Dijeljenje dužine u zadanom omjeru_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.6 Skalarni umnožak vektora_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.5 Vektori u Kartezijevom koordinatnom sustavu_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.4 Linearna nezavisnost vektora_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.3 Množenje vektora skalarom_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.2 Zbrajanje vektora_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_7. Vektori_7.1 Osnovni pojmovi o vektorima_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.5 Primjena trigonometrije u stereometriji_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.4 Četverokut_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.3.2 Trigonometrija trokuta (2)_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.3.1 Trigonometrija trokuta (1)_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.2 Poučak o kosinusima_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_3. razred srednje škole_6. Poučci o trokutu_6.1 Poučak o sinusima_Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Poučci o trokutu

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika_1. razred srednje škole_6. Linearna funkcija_6.5 Sustavi linearnih jednadžbi i 6.6 Problemski zadatci_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_6. Linearna funkcija_6.2 Linearna funkcija_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_6. Linearna funkcija_6.1 Graf linearne jednadžbe_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Linearna funkcija

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_5. Vektori_5.2 Množenje vektora skalarom i 5.3 Zbrajanje vektora_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Vektori

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_4. Koordinatni sustav u ravnini_4.4 Polovište dužine_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Koordinatni sustav u ravnini

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_4. Koordinatni sustav u ravnini_4.3 Površina trokuta_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Koordinatni sustav u ravnini

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_4. Koordinatni sustav u ravnini_4.2 Udaljenost dviju točaka u ravnini_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Koordinatni sustav u ravnini

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika_1. razred srednje škole_4. Koordinatni sustav u ravnini_4.1 Koordinatni sustav u ravnini_Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Koordinatni sustav u ravnini

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_8. Hrvatski standardni jezik i hrvatska narječja_Hrvatska narječja, čakavsko, kajkavsko, štokavsko narječje_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Hrvatski standardni jezik i narječja

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_7.Pisanje i izgovor glasova č i ć, dž i đ_Monika SImić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Pisanje i izgovor glasova č i ć, dž i đ

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_5.Funkcija glasova u jeziku_Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Funkcija glasova u jeziku

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski jezik_1. razred srednje škole_3. Podjela glasova_Podjela glasova po otvoru, mjestu tvorbe, zvucnosti, slogovna struktura_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Podjela glasova

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski Čitanka_2. razred srednje škole_1. Predrenesansa Dante, Petrarca, Boccaccio_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Predrenesansa

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski Čitanka_1.razred srednje škole_10. Hrvatska srednjovjekovna književnost_Monika Simić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Hrvatska srednjovjekovna književnost

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski Čitanka_1. razred srednje škole_4. Drama_4. Drama u užem smislu, tragedija, komedija_Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Drama

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski_3. razred srednje škole_Unit 10_10B Participle Clauses, 10D Determiners_Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Unit 10

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski_3. razred srednje škole_Unit 1_1B Past Perfect Simple and Continuous 1D Used to and would_Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Unit 1

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski_2.razred srednje škole_Unit 9_9B Have something done 9D Third conditional_Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 9

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski_2.razred srednje škole_Unit 7_7A Comparison 7B Talking about imaginary situations_Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 7

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski_2. razred srednje škole_Unit 5_Speculating and predicting_Future perfect and future continuous_Katarina Žigić

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 5

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski_2. razred srednje škole_Unit 4_Body and Mind_4.B. Past Simple and Present Perfect Contrast+4.D. Present Perfect Continuous_Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 4

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski_2. razred srednje škole_Unit 3_A Good Job_3.B. Defining Relative Clauses_Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 3

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski_2. razred srednje škole_Unit 2_Past Tense Contrast; Used to_Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 2

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski_2. razred srednje škole_Unit 1_Present Tense Contrast; Verb Patterns_Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 1

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski_1. razred srednje škole_Unit 10_The Passive (Present and Past Simple, Present Perfect and Future)_Monika Simić

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 10

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski 1 razred srednje škole Unit 8 Second conditional Katarina Žigić

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 8

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Matematika 3.razred srednje škole 5. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe 5.2 Trigonometrijske nejednadžbe Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 4.razred srednje škole 1. Brojevi 1.4 Prirodni,cijeli i racionalni brojevi Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4.razred srednje škole 1. Brojevi 1.7 Potenciranje i korjenovanje kompleksnih brojeva Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 4. Naglasni sustav hrvatskog jezika 4.1 Vrste naglasaka i cjeline Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Naglasni sustav

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski čitanka 1.razred srednje škole 5.Diskurzivni oblici 5.1. Esej 5.2. Rukopis Monika Simić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Diskurzivni oblici

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski čitanka 1. razred srednje škole 6.Povijest književnosti 6.1. Temeljna civilizacijska djela 6.2. Biblija Monika Simić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Povijest književnosti

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Matematika 3.razred srednje škole 5. Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe 5.1 Trigonometrijske jednadžbe Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Trigonometrijske jednadžbe i nejednadžbe

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 3.razred srednje škole 4. Grafovi trigonometrijskih funkcija 4.3 Primjeri primjene trigonometrijskih funkcija Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Grafovi trigonometrijskih funkcija

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1.razred srednje škole 3. Uređaj na skupu realnih brojeva 3.5 Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Uređaj na skupu realnih brojeva

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Engleski 1. razred srednje škole Unit 9 Past Perfect; Reported Speech Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 9

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 7 Must; Mustn't; Needn't First Conditional Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 7

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 6 Will;Going To. Zero Conditional. May;Might;Could Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 6

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1. razred srednje škole Unit 5. Shopping 5.D. Past Perfect and Present Simple Izabela Šegedin

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 5

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Hrvatski Čitanka 1. razred srednje škole 3.Epika 3.2. Epske vrste Izabela Šegedin

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Epika

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.5 Primjene u planimetriji Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.4 Primjene na pravokutni trokut Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2.razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnog trokuta 4.3 Računanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 1.razred srednje škole 3. Uređaj na skupu realnih brojeva 3.4 Udaljenost točaka na brojevnom pravcu Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Uređaj na skupu realnih brojeva

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 1. Jezik 1. Jezik i govor, sporazumijevanje, zalihost, hrvatski jezik Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Jezik

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski Čitanka 1. razred srednje škole 1. Pristup književnom djelu Pjesma mrtvog pjesnika Katarina Žigić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Pristup književnom djelu

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Matematika 3.razred srednje škole 4. Grafovi trigonometrijskih funkcija 4.2 grafovi funkcija tangens i kotangens Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Grafovi trigonometrijskih funkcija

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 3.razred srednje škole 4. Grafovi trigonometrijskih funkcija 4.1 grafovi funkcija sinus i kosinus Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Grafovi trigonometrijskih funkcija

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1.razred srednje škole 3. Uređaj na skupu realnih brojeva 3.3 Apsolutna vrijednost realnog broja Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Uređaj na skupu realnih brojeva

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1.razred srednje škole 3. Uređaj na skupu realnih brojeva 3.2 Linearne nejednadžbe Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Uređaj na skupu realnih brojeva

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Hrvatski jezik 1. razred srednje škole 2. Svjetski jezici i hrvatski jezik 2.1. Govorni organi 2.2. Proces nastajanja glasa Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Svjetski jezici i hrvatski jezik

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski čitanka 1.razred srednje škole 2.Lirika Monika Simić

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Lirika

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Engleski 1.razred srednje škole Unit 4 4.A) Comparatives and ... 4.B) A(not) as... Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 4

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Engleski 1.razred srednje škole Unit 3 3.A) some any... 3.B) Articles Matej Cvetanovski

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Unit 3

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Matematika 2. razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnih trokuta 4.2 Vrijednosti trigonometrijskih funkcija kutova od 30, 45, 60 Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 4. Trigonometrija pravokutnih trokuta 4.1 Definicija trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Trigonometrija pravokutnih trokuta

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.5 Presjek pravca i parabole Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje skole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.4 Kvadratne nejednadžbe Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.8 Računanje logaritama i općih potencija Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 1.razred srednje škole 2. Potencije i algebarski izrazi 2.5 Razlika I zbroj potencija Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Potencije i algebarski izrazi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1.razred srednje škole 2. Potencije i algebarski izrazi 2.4 Algebarski izrazi.Potenciranje binoma Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Potencije i algebarski izrazi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1. razred srednje škole 2. Potencije i algebarski izrazi 2.1 Pojam potencije Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Potencije i algebarski izrazi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1. razred srednje škole 2. Potencije i algebarski izrazi 2.2 Računanje s potencijama Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Potencije i algebarski izrazi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1. razred srednje škole 2. Potencije i algebarski izrazi 2.3 Znanstveni zapis broja Livia Grgurić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Potencije i algebarski izrazi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 2. razred srenje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.5(1) Eksponencijalne jedndžbe Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.5(2) Logaritamske jedndžbe Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.6 Eksponencijalne i logaritamske nejednadžbe Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.7 Primjene eksponencijalne i logaritamske funkcije Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.3 Binomni poučak - 2. dio Tomislav Bjelčić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.3 Binomni poučak - 1. dio Tomislav Bjelčić

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje skole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.3 Nul-točke polinoma drugog stupnja i njegov graf Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.2 Graf kvadratne funkcije f(x)=ax^2 + bx + c i ekstremi Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 3. Polinom drugog stupnja i njegov graf 3.1 Graf kvadratne funkcije f(x)=ax^2 i translacije grafa Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Polinom drugog stupnja

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.7 Jednadžbe koje se svode na kvadratne Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.6 Vieteove formule Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.5 Diskriminanta kvadratne jednadžbe Helena Horvat

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.4 Svojstva logaritamske funkcije Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Edurete mreža znanja Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.3 Logaritamska funkcija Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.2 Graf i svojstva eksponencijalne funkcije Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 2. razred srednje škole 5. Eksponencijalne i logaritamske funkcije 5.1 Eksponencijalna funkcija Dominik Brdar

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Hrvatski 2 razred srednje škole 3. Zamjenice 3.1 Posvojne zamjenice Ema

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Zamjenice

Instruktor: Ema Mikulandra

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski 2 razred srednje škole 3. Zamjenice 3.2 i 3.3 Osobne i povratne zamjenice Monika Simić

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Zamjenice

Instruktor: Monika Simić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Hrvatski 2. razred srednje škole 5. Brojevi 5.1-5.3. Brojevi i brojevne imenice Matej Cvetanovski

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Matej Cvetanovski

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Njemački

Hrvatski 2. razred škole srednje 4. Pridjevi 4.1 Gramatička svojstva pridjeva Katarina

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Pridjevi

Instruktor: Katarina Žigić

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.4 Problemi drugog stupnja Helena

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.3 Rješenja kvadratne jednadžbe Helena

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.2 Kvadratne jednadžbe posebnog oblika Helena

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 2. Kvadratne jednadžbe 2.1 Kvadratna jednadžba Helena

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Kvadratne jednadžbe

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 2. razred srednje škole 1. Skup kompleksnih brojeva 1.1. Kompleksni broj Helena

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Skup kompleksnih brojeva

Instruktor: Helena Horvat

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.2 Matematička indukcija Tomislav

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.1 Brojevni sustavi 3 od 3 Tomislav

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.1 Brojevni sustavi 2 od 3 Tomislav

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 4. razred srednje škole 1. Brojevi 1.1 Brojevni sustavi 1 od 3 Tomislav

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 4. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Tomislav Bjelčić (ovaj instruktor više ne daje instrukcije)

Instruktor iz predmeta: Matematika

Matematika 1.razred srednje škole 1. Brojevi 1.4 Operacije sa skupovima Livia

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1.razred srednje škole 1. Brojevi 1.3 Realni brojevi Livia

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1.razred srednje škole 1. Brojevi 1.2 Racionalni brojevi Livia

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Matematika 1.razred srednje škole 1. Brojevi 1.1 Prirodni i cijeli brojevi Livia

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 1. razred

Tema: Brojevi

Instruktor: Livia Grgurić

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija

Hrvatski-književnost 2. razred srednje škole 1. Predrenesansa 1.1 Uvod u humanizam i predrenesansu Izabela

Predmet: Hrvatski-književnost

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Predrenesansa

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Hrvatski jezik 2. razred srednje škole 1. Morfologija 1.1 Fonem i morfem Izabela

Predmet: Hrvatski jezik

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Morfologija

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski 2. razred srednje škole 1. Caught on camera 1.A Vocabulary and listening Fashion Izabela

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 1

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Engleski 2. razred srednje škole 1. Caught on Camera 1.B Present Tense Contrast Izabela

Predmet: Engleski

Godina: Srednja škola 2. razred

Tema: Unit 1

Instruktor: Izabela Šegedin

Instruktor iz predmeta: Hrvatski jezik, Engleski, Hrvatski-književnost

Matematika 3.razred srednje 1.Kut i brojevna kružnica 1.1.Kut Dominik

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Kut i brojevna kružnica

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 3.razred srednje 1.Kut i brojevna kružnica 1.2.Radijanska mjera kuta Dominik

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Kut i brojevna kružnica

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika

Matematika 3.razred srednje 1. Kut i brojevna kružnica 1.3. Brojevna kružnica Dominik

Predmet: Matematika

Godina: Srednja škola 3. razred

Tema: Kut i brojevna kružnica

Instruktor: Dominik Brdar

Instruktor iz predmeta: Matematika, Fizika